I receptionsbyggnaden finns en liten butik med litet men brett sortiment av vad som kan behövas under din vistelse här.